Svátek má: Lucie

Veřejný závazek - domov pro osoby se zdravotním postižením

Poslání poskytované sociální služby

Našim posláním je poskytovat pobytovou službu sociální péče mužům a ženám, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu postižení potřebují péči, která jim nemůže být zajištěna rodinnými příslušníky ani jinou formou pomoci. Podporujeme uživatele služby v jejich samostatnosti a zapojení do společenského života. Naší snahou je udržet a rozvíjet jejich schopnosti. Službu poskytujeme nepřetržitě.

Cílová skupina služby

Muži a ženy se zdravotním postižením ve věku 55 let a výše, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a potřebují pravidelnou pomoc, která jim nemůže být zajištěna rodinnými příslušníky ani jinou formou pomoci.

Kapacita zařízení

Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín - 17 uživatelů

Bezručova 419/20, 741 01 Nový Jičín - 28 uživatelů

celkem 45 uživatelů

Zájemce o službu můžeme odmítnout (můžeme s ním odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby), pokud:

 • zájemce nepatří do cílové skupiny sociální služby
 • není volná kapacita
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby
  • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
  • osoba není schopna pobytu v zařízení sociální služby z důvodu akutní infekční nemoci
  • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo soužití

Rozsah činnosti poskytované sociální služby dle §48 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb.,o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů - Domov pro osoby se zdravotním postižením:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

dále zajišťujeme

 • zdravotní péči
 • základní sociální poradenství
 • fakultativní činnosti
  • dopravu
  • telefonní služby
 • další
  • revize elektrického spotřebiče (jehož vlastníkem je uživatel a používá jej v prostorách zařízení)
  • masáže
  • nákupy
  • canisterapii
  • služby kadeřnice, holiče a pedikérky (ty využívají uživatelé, kteří již nejsou schopni ani s pomocí využívat služby v přirozeném prostředí)

Zásady služby

 • podporujeme uživatele v jejich samostatnosti, v podpoře a vyhledání aktivit i služeb mimo domov
 • vzájemná komunikace, důvěra mezi zaměstnanci a uživateli
 • uživatelé mají možnost rozhodovat o svém životním stylu, být odpovědni za svůj život a vyjadřovat své potřeby a přání
 • k uživatelům přistupujeme individuálně - v popředí je vždy uživatel, jeho potřeby a zájmy
 • týmová spolupráce, profesionální přístup
 • zapojení do komunity a života společnosti
 • dbáme na dodržení etických kodexů všemi pracovníky včetně práv a základních svobod uživatelů
 • respektujeme vlastní volbu uživatelů - pocit bezpečného prostředí a pocit přirozeného života
 • flexibilita (přizpůsobení se měnícím se potřebám a požadavkům uživatelů)

Cíle služby

 • upevnit a rozvinout schopnosti uživatele potřebné pro běžný život s důrazem na individuální možnosti každého z nich
 • zajistit spokojenost uživatelů
 • rozvíjet aktivní vztahy s rodinou a přáteli

Datum účinnosti: 01.01.2016

Schválila: Mgr. Dana Jančálková, ředitelka zařízení

© 2008 - 2017 Domov Duha.