Domov Duha

Svátek má: Gita

Resupervize v Domově Duha Nový Jičín

V letošním roce v únoru (19.2.2020) prošlo naše zařízení resupervizí, tedy odborným auditem a byla opětovně již podruhé certifikovaná podle podmínek Mezinárodní asociace Bazální stimulace s platností certifikace na pět let, tedy do roku 2025.

Domov Duha začal s proškolováním svých pracovníků již od roku 2008, kdy postupně docházelo k absolvování akreditovaných vzdělávacích programů v oblasti základních, nástavbových a prohlubujících kurzů a následně jsme začali s tímto konceptem pracovat, zavádět jej do praxe směrem k našim službám a hlavně uživatelům. V roce 2017 (15.2.2017) prošla naše organizace první supervizí a stala se tak „Pracovištěm bazální stimulace“ s platností certifikátu na tři roky. 19.2.2020 prošla naše zařízení resupervizí a byla opětovně již podruhé certifikována podle podmínek Mezinárodní asociace Bazální stimulace s platností certifikace na pět let, tedy do roku 2025.

Moc mě osobně těší, že to v našich službách není jenom o školení, ale i o práci a zavádění těchto prvků do praxe, tedy směrem k uživatelům. Je velmi potěšující, že i zpětná vazba od rodinných příslušníky je spatřována zejména ve velmi pozitivní vazbě k jejich blízkým., který tento koncept podporuje. Jsem ráda, že i mi patříme k dalším našim krajským domovům, kteří tento koncept drží.

Zpět na přehled aktualit