Svátek má: Oldřiška

Aktuality

Krajská potravinová sbírka

Krajská potravinová sbírka

29. 10. 2019

I v roce 2019 se Domov Duha zapojil do Krajské potravinové sbírky.

Zobrazit celou aktualitu

Zveřejňování rozpočtu a střednědobého výhledu příspěvkové organizace

12. 3. 2017

Novelou zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21.2.2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, která schvaluje její zřizovatel.

Zobrazit celou aktualitu

Udržitelná mobilta Domova Duha, příspěvková organizace

19. 2. 2018

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (NPŽN) STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Výzva č. 13/2016 Státního fondu životního prostředí (SFŽP) Prioritní oblast: 5. Životní prostředí ve městech a obcích Podoblast podpory: 5.2. Udržitelná městská doprava a mobilita Podporované aktivity: 5.2.A Podpora alternativních způsobů dopravy Předmět podpory: Nákup vozidel na alternativní pohon Akceptační č. projektu: 00321721 Plánovaná realizace projektu: 01.01.2017 – 31.12.2017 Cena projektu: 1 206 162 Kč vč. DPH Schválená výše podpory dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 220 000 Kč (elektromobil), 60 000 Kč (CNG) Výzva č. 21/2017 Státního fondu životního prostředí (SFŽP) Prioritní oblast: 5. Životní prostředí ve městech a obcích Podoblast podpory: 5.2. Udržitelná městská doprava a mobilita Podporované aktivity: 5.2.A Podpora alternativních způsobů dopravy Předmět podpory: Nákup vozidel na alternativní pohon Akceptační č. projektu: 00551821 Plánovaná realizace projektu: 01.01.2018 – 31.12.2018 Cena projektu: 652 807 Kč vč. DPH Schválená výše podpory dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 50 000 Kč (CNG) „Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“ Odkaz na webové stránky: www.sfzp.cz a www.mzp.cz

Zobrazit celou aktualitu

Dotace na služby jsou poskytovány Moravskoslezským krajem

Dotace na služby jsou poskytovány Moravskoslezským krajem

23. 4. 2018

Organizaci jsou poskytovány finanční prostředky účelově určeny na financování běžných výdajů souvisejících s poskytování sociálních služeb v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu.

Zobrazit celou aktualitu

© 2008 - 2020 Domov Duha