Domov Duha

Svátek má: Miloš

Návštěvy

Pro nahlédnutí, rozklikněte danou službu.

Na základě MZDR 14597/2021-5/MIN/KAN a na základě Doporučeného postupu MPSV č. 14/2020 stanovuje ředitelka Domova Duha p.o. tato pravidla pro návštěvy

pro období od 10.1.2022


PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY - Domov se zvláštním režimem (budova Hřbitovní)

 1. Návštěvu lze umožnit pouze v případě splnění některého z těchto bodů:

  a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR na přítomnosti viru SARS-COV-2 s negativním výsledek, nebo  

  b) osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost viru SARS-COV-2, provedený zdravotnickým pracovníkem s negativním výsledkem nebo,  

  c) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního RAT nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 180 dnů

  d) osoba byla naočkována proti onemocnění COVID-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončenéhé očkovacího schématu (písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podaném typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala),       

  e) omezení se nevztahuje na děti s dovršením věku do 12 let dítěte, ty mají dle mimořádného opatření výjimku.                                                                                                                                                                                                                                                                            

 2. Návštěvu není nutné předem objednat, návštěvy probíhají denně Po-Ne v časovém rozmezí v odpoledních hodinách od 14:00 do 17:00 hodin. 

 3. Návštěvu je vždy potřeba realizovat přes recepci, kde bude předložen k vyplnění "Informovaný souhlas o evidenci návštěvy" (v případě první návštěvy)  a "Čestné prohlášení", které je nutné vyplnit při každé další návštěvě. Čestné prohlášení k vytisknutí zde: Čestné prohlášení návštěvníka
 4. Návštěva trvá max. 1 hodinu (zejména ve vnitřních prostorách), v případě příznivého počasí, doporučujeme realizovat návštěvu ve venkovním areálu zahrady domova, která není časově omezená.
 5. Návštěva se pohybuje po společných prostorech zařízení pouze v doprovodu pracovníků.
 6. Návštěva je umožněna 1 osobě v jeden den (zejména ve vnitřních prostorách domova), návštěva ve venkovním areálu zahrady není omezena počtem návštěvníků.
 7. Po celou dobu, návštěvy používají své osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Bez této ochranné pomůcky nebude návštěva umožněna.  S vyjímkou děti do 2 let, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, děti od 2 do 15 let mohou mít i jíný ochranný prostředek dýchacích cest (roušku), který brání šíření kapenék.
 8. Návštěvy mohou přínést balíčky pro své blízké.

 9. Individuální informace, týkající se návštěv získáte na tel. čísle 733 611 759 nebo 556 709 747.
 10. Chráníme vaše blízké. Proto Vás také žádáme o vaši shovívavost a spolupráci při dodržování našich pravidel pro návštěvy. 

 

ODBĚROVÁ MÍSTA PRO NOVÝ JIČÍN

NEMOCNICE AGEL, a.s. Nový Jičín

Adresa:  K Nemocnici 76, 741 01 Nový Jičín (budova interního pavilonu č. 5 – plicní oddělení, 3. patro, vstup zadním vchodem (výtah), značeno Odběrová místnost)

Telefon: 601 173 251

Příjem: Osoby se žádankou (od lékaře/KHS)

Pracovní doba:  PO – NE od 7:00 do 15:00 hod.

 

SPADIA LAB, a.s. Nový Jičín

Adresa:  MEDCENTRUM, Máchova 30, 741 01 Nový Jičín

Telefon:  556 794 200

Příjem:  Osoby se žádankou (od lékaře/KHS) i samoplátce

Pracovní doba:  ÚT, ST, ČT, PÁ od 12:00 do 13:00 hod.

Na základě MZDR 14597/2021-5/MIN/KAN a základě Doporučeného postupu MPSV č. 14/2020 stanovuje ředitelka Domova Duha p.o. tato pravidla pro návštěvy

pro období od 10.1.2022


PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY - Domov pro seniory (budova Bezručova a Máchova)

 1. Návštěvu lze umožnit pouze v případě splnění některého z těchto bodů:

  a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR na přítomnosti viru SARS-COV-2 s negativním výsledek, nebo  

  b) osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost viru SARS-COV-2, provedený zdravotnickým pracovníkem s negativním výsledkem nebo,  

  c) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního RAT nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 180 dnů

  d) osoba byla naočkována proti onemocnění COVID-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončenéhé očkovacího schématu (písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podaném typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala),       

  e) omezení se nevztahuje na děti s dovršením věku do 12 let dítěte, ty mají dle mimořádného opatření výjimku.                                                     

 2. Návštěvu není nutné předem objednat, návštěvy probíhají denně Po-Ne v časovém rozmezí v odpoledních hodinách od 14:00 do 17:00 hodin. 
 3. Návštěvu je vždy potřeba realizovat přes recepci, kde bude předložen k vyplnění "Informovaný souhlas o evidenci návštěvy" (v případě první návštěvy) a "Čestné prohlášení", které je nutné vyplnit při každé další návštěvě. Čestné prohlášení k vytisknutí zde: Čestné prohlášení návštěvníka.
 4. Návštěva trvá max. 1 hodinu (zejména ve vnitřních prostorách), v případě příznivého počasí, doporučujeme realizovat návštěvu ve venkovním areálu zahrady domova, která není časově omezená.
 5. Návštěva se pohybuje po společných prostorech zařízení pouze v doprovodu pracovníků.
 6. Návštěva je umožněna 1 osobě v jeden den (zejména ve vnitřních prostorách domova), návštěva ve venkovním areálu zahrady není omezena počtem návštěvníků.
 7. Po celou dobu, návštěvy používají své osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Bez této ochranné pomůcky nebude návštěva umožněna. S vyjímkou děti do 2 let, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, děti od 2 do 15 let mohou mít i jíný ochranný prostředek dýchacích cest (roušku), který brání šíření kapenék.
 8. Návštěvy mohou přinést balíčky pro své blízké.
 9. Individuální informace, týkající se návštěv získáte na tel. čísle 603 886 819.
 10. Chráníme vaše blízké. Proto Vás také žádáme o vaši shovívavost a spolupráci při dodržování našich pravidel pro návštěvy. 

 

ODBĚROVÁ MÍSTA PRO NOVÝ JIČÍN

NEMOCNICE AGEL, a.s. Nový Jičín

Adresa:  K Nemocnici 76, 741 01 Nový Jičín (budova interního pavilonu č. 5 – plicní oddělení, 3. patro, vstup zadním vchodem (výtah), značeno Odběrová místnost)

Telefon: 601173251

Příjem: Osoby se žádankou (od lékaře/KHS)

Pracovní doba:  PO – NE od 7:00 do 15:00 hod.

 

SPADIA LAB, a.s. Nový Jičín

Adresa:  MEDCENTRUM, Máchova 30, 741 01 Nový Jičín

Telefon:  +420556794200

Příjem:  Osoby se žádankou (od lékaře/KHS) i samoplátce

Pracovní doba:  ÚT, ST, ČT, PÁ od 12:00 do 13:00 hod.