Domov Duha

Svátek má: Ctirad

Návštěvy

Pro nahlédnutí, rozklikněte danou službu.

Na základě usnesení vlády ČR č. 1264 ze dne 30.11.2020 a dále na základě doporučeného postupu MPSV č. 14/2020 a č. 17/2020 stanovuje ředitelka Domova Duha p.o. tato pravidla pro návštěvy

pro období 5.12. - 22.1.2021


PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY - Domov se zvláštním režimem (budova Hřbitovní)

 1. Termín návštěvy se rezervuje na tel. čísle: 733 598 553 u pí. Jany Tořové (vedoucí přímé péče) a to v termínech PO, ÚT, ST 13:00-14:00 hodin. (vzhledem k dalším činnostem pracovníků, dodržujte stanovené časové rozmezí).
 2. Návštěvy probíhají denně Po-Ne v časovém rozmezí od 14:00 do 16:00 hodin. Návštěva se dostaví vždy 10 minut před sjednanou návštěvní dobou k recepci budovy Hřbitovní.
 3. Návštěva trvá max.1 hodinu a pouze na pokoji uživatele.
 4. Návštěva se pohybuje po společných prostorech zařízení pouze v doprovodu pracovníků.
 5. Návštěva je umožněna pouze 1 rodinnému příslušníkovi. Z personálních a organizačních důvodů je uživateli umožněna jedna návštěva za 7 dní.
 6. Po celou dobu návštěvy používají své osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Bez této ochranné pomůcky nebude návštěva umožněna.
 7. Návštěvu lze umožnit pouze v případě splnění některého z těchto bodů:
  a) v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad (originál či ověřenou kopii).

  b) návštěva absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad vystavený laboratoří, odběrovým centrem nebo praktickým lékařem. 

  c) Podrobí se před zahájením návštěvy POC testu (antigennímu testu) na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2, a to s negativním výsledkem v termínech, které personální kapacita domova dovolí, provádí pouze zdravotnický personál z tohoto důvodu není možné testování provádět o víkendech.
 8. Návštěvě bude předložen k vyplnění informovaný souhlas.
 9. Návštěvy mohou přinést balíčky pro své blízké.
 10. Chráníme vaše blízké. Proto Vás také žádáme o vaši shovívavost a spolupráci při dodržování našich pravidel pro návštěvy. Organizování návštěv nás stojí nemalé úsilí, přesto všechno se maximálně snažíme podporovat kontakt našich uživatelů s rodinami, proto je i nadále možnost SKYPE hovorů a přebírání balíčků na recepci. DĚKUJEME.

Tato pravidla budou aktualizována v souvislosti s vládními nařízeními, která budou postupně vstupovat v platnost.


ODBĚROVÁ MÍSTA PRO NOVÝ JIČÍN

NEMOCNICE AGEL, a.s. Nový Jičín

Adresa:  K Nemocnici 76, 741 01 Nový Jičín (budova interního pavilonu č. 5 – plicní oddělení, 3. patro, vstup zadním vchodem (výtah), značeno Odběrová místnost)

Telefon: 601 173 251

Příjem: Osoby se žádankou (od lékaře/KHS)

Pracovní doba:  PO – NE od 7:00 do 15:00 hod.

 

SPADIA LAB, a.s. Nový Jičín

Adresa:  MEDCENTRUM, Máchova 30, 741 01 Nový Jičín

Telefon:  556 794 200

Příjem:  Osoby se žádankou (od lékaře/KHS) i samoplátce

Pracovní doba:  ÚT, ST, ČT, PÁ od 12:00 do 13:00 hod.

Na základě usnesení vlády ČR č. 1264 ze dne 30.11.2020 a dále na základě doporučeného postupu MPSV č. 14/2020 a č. 17/2020 stanovuje ředitelka Domova Duha p.o. tato pravidla pro návštěvy

pro období 5.12. - 22.1.2021


PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY - Domov pro seniory (budova Bezručova a Máchova)

 1. Termín návštěvy se rezervuje na tel. čísle: 603 886 819 u pí. Petry Szabó (vedoucí přímé péče) a to v termínech PO, ÚT, ST 13:00-14:00 hodin. (vzhledem k dalším činnostem pracovníků, dodržujte stanovené časové rozmezí).
 2. Návštěvy probíhají denně Po-Ne v časovém rozmezí od 14:00 do 16:00 hodin. Návštěva se dostaví vždy 10 minut před sjednanou návštěvní dobou k recepci budovy Bezručova.
 3. Návštěva trvá max.1 hodinu a pouze na pokoji uživatele.
 4. Návštěva se pohybuje po společných prostorech zařízení pouze v doprovodu pracovníků.
 5. Návštěva je umožněna pouze 1 rodinnému příslušníkovi. Z personálních a organizačních důvodů je uživateli umožněna jedna návštěva za 7 dní.
 6. Po celou dobu návštěvy používají své osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Bez této ochranné pomůcky nebude návštěva umožněna.
 7. Návštěvu lze umožnit pouze v případě splnění některého z těchto bodů:
  a) v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad (originál či ověřenou kopii).

  b) návštěva absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad vystavený laboratoří, odběrovým centrem nebo praktickým lékařem. 

  c) Podrobí se před zahájením návštěvy POC testu (antigennímu testu) na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2, a to s negativním výsledkem v termínech, které personální kapacita domova dovolí, provádí pouze zdravotnický personál z tohoto důvodu není možné testování provádět o víkendech.
 8. Návštěvě bude předložen k vyplnění informovaný souhlas.
 9. Návštěvy mohou přinést balíčky pro své blízké.
 10. Chráníme vaše blízké. Proto Vás také žádáme o vaši shovívavost a spolupráci při dodržování našich pravidel pro návštěvy. Organizování návštěv nás stojí nemalé úsilí, přesto všechno se maximálně snažíme podporovat kontakt našich uživatelů s rodinami, proto je i nadále možnost SKYPE hovorů a přebírání balíčků na recepci. DĚKUJEME.

Tato pravidla budou aktualizována v souvislosti s vládními nařízeními, která budou postupně vstupovat v platnost.


ODBĚROVÁ MÍSTA PRO NOVÝ JIČÍN

NEMOCNICE AGEL, a.s. Nový Jičín

Adresa:  K Nemocnici 76, 741 01 Nový Jičín (budova interního pavilonu č. 5 – plicní oddělení, 3. patro, vstup zadním vchodem (výtah), značeno Odběrová místnost)

Telefon: 601173251

Příjem: Osoby se žádankou (od lékaře/KHS)

Pracovní doba:  PO – NE od 7:00 do 15:00 hod.

 

SPADIA LAB, a.s. Nový Jičín

Adresa:  MEDCENTRUM, Máchova 30, 741 01 Nový Jičín

Telefon:  +420556794200

Příjem:  Osoby se žádankou (od lékaře/KHS) i samoplátce

Pracovní doba:  ÚT, ST, ČT, PÁ od 12:00 do 13:00 hod.

 

PRAVIDLA VYCHÁZENÍ PRO UŽIVATELE ZE ZAŘÍZENÍ DOMOV DUHA p.o. dle usnesení Vlády České republiky č.1370 ze dne 21.12.2020 

Žádáme rodiny o respektování těchto pravidel, které nám pomáhají tyto situace řešit organizačně i personálně, abychom dokázali, v této nelehké době, umožňovat kontakt s rodinou mimo naše zařízení:

 1. Všichni uživatelé vycházející ze zařízení Domova Duha p.o., jsou povinni používat respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu po celou dobu. Zajištění respirátoru není povinností poskytovatele sociální služby.
 2. Uživatel (případně rodina), který opouští zařízení, je povinen při odchodu tuto skutečnost oznámit vedoucí přímé péče, pro následný záznam v dokumentaci o evidenci odcházejících uživatelů z důvodů sledování příznaků onemocnění.
 3. V žádném případě není uživateli bráněno v odchodu ze zařízení, tento odchod však musí být vždy s dostatečným předstihem nahlášen vedoucí přímé péče, a to z důvodu zajištění plynulého převzetí uživatele rodinou a následné navrácení zpět do zařízení, tak aby nebyl narušen běžný chod domova a péče o další uživatele a navazující péči.
 4. Pokud uživatel žádá o pobyt mimo zařízení, je to také dopředu dohodnuto s vedoucí přímé péče, z důvodu zajištění následného karanténního pokoje. V případě, že není možné zajistit karanténní pokoj a uživatel sdílí dvoulůžkový pokoj, je v karanténě také spolubydlící daného uživatele.
 5. Následně budeme postupovat dle Usnesení vlády ČR č. 1370  ze dne 21.12.2020, které se týká testování POC testy.
 6. Berte prosím následující větu jako doporučení nikoliv nařízení: Doporučujeme rodinám pro bezpečnost při kontaktu se svými blízkými podstoupit testování prostřednictvím POC antigenních testů v odběrových místech našeho kraje. Můžete tím ochránit nejen své blízké, ale také jejich spolubydlící, ostatní uživatele a také celý personál našeho domova. DĚKUJEME VÁM.