Domov Duha

Svátek má: Oleg

Návštěvy

Pro nahlédnutí, rozklikněte danou službu.

Na základě MZDR 14597/2021--3/MIN/KAN a MZDR 1595/2021-6/MIN/KAN a na základě Doporučeného postupu MPSV č. 14/2020 stanovuje ředitelka Domova Duha p.o. tato pravidla pro návštěvy

pro období od 9.7.2021


PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY - Domov se zvláštním režimem (budova Hřbitovní)

 1. Návštěvu není nutné předem objednat, návštěvy probíhají denně Po-Ne v časovém rozmezí v dopoledních hodinách od 10:00 do 11:00 hodin a v odpoledních hodinách od 14:00 do 17:00 hodin. 
 2. Návštěvu je vždy potřeba realizovat přes recepci, kde bude předložen k vyplnění "Informovaný souhlas o evidenci návštěvy" (v případě první návštěvy)  a "Čestné prohlášení", které je nutné vyplnit při každé další návštěvě. Čestné prohlášení k vytisknutí zde: Čestné prohlášení návštěvníka
 3. Návštěva trvá max. 1 hodinu (zejména ve vnitřních prostorách), v případě příznivého počasí, doporučujeme realizovat návštěvu ve venkovním areálu zahrady domova, která není časově omezená.
 4. Návštěva se pohybuje po společných prostorech zařízení pouze v doprovodu pracovníků.
 5. Návštěva je umožněna 2 rodinným příslušníkům v jeden den (zejména ve vnitřních prostorách domova), návštěva ve venkovním areálu zahrady není omezena počtem návštěvníků.
 6. Děti mohou vstupovat do zařízení, avšak vzhledem ke skutečnosti, že začínají letní prázdniny a již neprobíhá povinné testování žáků, žádáme, aby návštěvy s dětmi (starší 6 let) před návštěvou v zařízení předložily například samotest, který si dítě provede přímo v zařízení, mohou také předložit doklad o provedeném antigenním testu z odběrového místa/laboratoře či certifikát o tom, že dítě prodělalo onemocnění Covid-19, který platí 180 dní.  
 7. Po celou dobu, návštěvy používají své osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Bez této ochranné pomůcky nebude návštěva umožněna.  S vyjímkou děti do 2 let, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, děti od 2 do 15 let mohou mít i jíný ochranný prostředek dýchacích cest (roušku), který brání šíření kapenék.
 8. Návštěvu lze umožnit pouze v případě splnění některého z těchto bodů:

  a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem  

  b) osoba absolvovala nejpozději 72 hodin před zahájením návštěvy POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem  

  c) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ a od prvního pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2  (POC antigenní test nebo RT-PCR test) neuplynulo více než 180 dní

  d) osoba byla naočkována proti onemocnění COVID-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:

  • i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle podle souhrnu údajů o léčivém přípravku SPC (dále jen "SPC") nejméně 14 dní, nebo
  • ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní

  e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený MZ k použití laickou osobou, s negativním výsledkem

  f)  osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením MZ nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený MZ k použití laickou osobou a byl osobně poskytnut jejím zaměstnavatelem nebo čestným prohlášením 

  g) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření MZ nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený MZ k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato ksutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy

 9. Návštěvy mohou přinést balíčky pro své blízké.
 10. Individuální informace, týkající se návštěv získáte na tel. čísle 733 611 759 nebo 556 709 747.
 11. Chráníme vaše blízké. Proto Vás také žádáme o vaši shovívavost a spolupráci při dodržování našich pravidel pro návštěvy. 

 

ODBĚROVÁ MÍSTA PRO NOVÝ JIČÍN

NEMOCNICE AGEL, a.s. Nový Jičín

Adresa:  K Nemocnici 76, 741 01 Nový Jičín (budova interního pavilonu č. 5 – plicní oddělení, 3. patro, vstup zadním vchodem (výtah), značeno Odběrová místnost)

Telefon: 601 173 251

Příjem: Osoby se žádankou (od lékaře/KHS)

Pracovní doba:  PO – NE od 7:00 do 15:00 hod.

 

SPADIA LAB, a.s. Nový Jičín

Adresa:  MEDCENTRUM, Máchova 30, 741 01 Nový Jičín

Telefon:  556 794 200

Příjem:  Osoby se žádankou (od lékaře/KHS) i samoplátce

Pracovní doba:  ÚT, ST, ČT, PÁ od 12:00 do 13:00 hod.

Na základě MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN a MZDR 1595/2021-6/MIN/KAN a na základě Doporučeného postupu MPSV č. 14/2020 stanovuje ředitelka Domova Duha p.o. tato pravidla pro návštěvy

pro období od 9.7.2021


PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY - Domov pro seniory (budova Bezručova a Máchova)

 1. Návštěvu není nutné předem objednat, návštěvy probíhají denně Po-Ne v časovém rozmezí v dopoledních hodinách od 10:00 do 11:00 hodin a v odpoledních hodinách od 14:00 do 17:00 hodin. 
 2. Návštěvu je vždy potřeba realizovat přes recepci, kde bude předložen k vyplnění "Informovaný souhlas o evidenci návštěvy" (v případě první návštěvy) a "Čestné prohlášení", které je nutné vyplnit při každé další návštěvě. Čestné prohlášení k vytisknutí zde: Čestné prohlášení návštěvníka.
 3. Návštěva trvá max. 1 hodinu (zejména ve vnitřních prostorách), v případě příznivého počasí, doporučujeme realizovat návštěvu ve venkovním areálu zahrady domova, která není časově omezená.
 4. Návštěva se pohybuje po společných prostorech zařízení pouze v doprovodu pracovníků.
 5. Návštěva je umožněna 2 rodinným příslušníkům v jeden den (zejména ve vnitřních prostorách domova), návštěva ve venkovním areálu zahrady není omezena počtem návštěvníků.
 6. Děti mohou vstupovat do zařízení, avšak vzhledem ke skutečnosti, že začínají letní prázdniny a již neprobíhá povinné testování žáků, žádáme, aby návštěvy s dětmi (starší 6 let) před návštěvou v zařízení předložily například samotest, který si dítě provede přímo v zařízení, mohou také předložit doklad o provedeném antigenním testu z odběrového místa/laboratoře či certifikát o tom, že dítě prodělalo onemocnění Covid-19, který platí 180 dní.  
 7. Po celou dobu, návštěvy používají své osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Bez této ochranné pomůcky nebude návštěva umožněna. S vyjímkou děti do 2 let, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, děti od 2 do 15 let mohou mít i jíný ochranný prostředek dýchacích cest (roušku), který brání šíření kapenék.
 8. Návštěvu lze umožnit pouze v případě splnění některého z těchto bodů:

  a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem 

  b) osoba absolvovala nejpozději 72 hodin před zahájením návštěvy POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem

  c) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ a od prvního pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2  (POC antigenní test nebo RT-PCR test) neuplynulo více než 180 dní

  d) osoba byla naočkována proti onemocnění COVID-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:

  • i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle podle souhrnu údajů o léčivém přípravku SPC (dále jen "SPC") nejméně 14 dní, nebo
  • ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní,

  e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený MZ k použití laickou osobou, s negativním výsledkem

  f)  osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením MZ nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený MZ k použití laickou osobou a byl osobně poskytnut jejím zaměstnavatelem nebo čestným prohlášením 

  g) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření MZ nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený MZ k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato ksutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy

 9. Návštěvy mohou přinést balíčky pro své blízké.
 10. Individuální informace, týkající se návštěv získáte na tel. čísle 603 886 819.
 11. Chráníme vaše blízké. Proto Vás také žádáme o vaši shovívavost a spolupráci při dodržování našich pravidel pro návštěvy. 

 

ODBĚROVÁ MÍSTA PRO NOVÝ JIČÍN

NEMOCNICE AGEL, a.s. Nový Jičín

Adresa:  K Nemocnici 76, 741 01 Nový Jičín (budova interního pavilonu č. 5 – plicní oddělení, 3. patro, vstup zadním vchodem (výtah), značeno Odběrová místnost)

Telefon: 601173251

Příjem: Osoby se žádankou (od lékaře/KHS)

Pracovní doba:  PO – NE od 7:00 do 15:00 hod.

 

SPADIA LAB, a.s. Nový Jičín

Adresa:  MEDCENTRUM, Máchova 30, 741 01 Nový Jičín

Telefon:  +420556794200

Příjem:  Osoby se žádankou (od lékaře/KHS) i samoplátce

Pracovní doba:  ÚT, ST, ČT, PÁ od 12:00 do 13:00 hod.