Svátek má: Lenka

Aktuality

Udržitelná mobilta Domova Duha, příspěvková organizace

19. 2. 2018

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (NPŽN) STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Výzva č. 13/2016 Státního fondu životního prostředí (SFŽP) Prioritní oblast: 5. Životní prostředí ve městech a obcích Podoblast podpory: 5.2. Udržitelná městská doprava a mobilita Podporované aktivity: 5.2.A Podpora alternativních způsobů dopravy Předmět podpory: Nákup vozidel na alternativní pohon Akceptační č. projektu: 00321721 Plánovaná realizace projektu: 1.01.2017 – 31.12.2017 Cena projektu: 1 206 162 Kč vč. DPH Schválená výše podpory dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 220 000 Kč (elektromobil), 60 000 Kč (CNG) „Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“ Odkaz na webové stránky: www.sfzp.cz a www.mzp.cz          

Zobrazit celou aktualitu

Navýšení úhrady za stravu

31. 1. 2018

Od 1.2.2018 dochází k navýšení úhrady za stravu v celkovém součtu o 5 Kč/za den. Veškeré podrobnosti naleznete v záložce "Úhrady za ubytování a stravu" v horní liště našich webových stránek.  

Zobrazit celou aktualitu

Zveřejňování rozpočtu a střednědobého výhledu příspěvkové organizace

12. 3. 2017

Novelou zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21.2.2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, která schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok. Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpčtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatel http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html. V Novém Jičíně dne 12.3.2017 Mgr. Dana Jančálková, ředitelka Domova Duha  

Zobrazit celou aktualitu

Potravinová sbírka 2017

Potravinová sbírka 2017

9. 11. 2017

Náš domov se i v tomto roce zúčastnil a přispěl do Krajské sbírky potravinové pomoci, která se konala v měsící říjnu 2017. Našim příspěvkem do sbírky jsme pomohli uživatelům sociálních služeb Charity Nový Jičín.      

Zobrazit celou aktualitu

Ocenění "Dobrá duše"

Ocenění "Dobrá duše"

19. 6. 2017

Domovu Duha byl udělen titul Dobrá duše za výjimečnou dobrovolnickou pomoc v roce 2016. Půlkulatý ročník Dobré duše, projektu, jehož cílem je oceňovat a motivovat dobrovolníky a instituce, proběhl dne 8.6.2017 v pražském klášteře klášteře Minoritů svatého Jakuba v Praze. Mezi partnery projektu se řádí Ministerstvo práce  sociálních věcí, Asociace poskytovatelů sociálních služeb, Gerontologické centrum a také společnost Hartmann-Rico a.s. Dlouholetí patroni projektu jsou Vladimír Hron, Aleš Cibulka a ředitelka nadace Krása pomoci paní Taťána G.Kuchařová.  

Zobrazit celou aktualitu

© 2008 - 2018 Domov Duha.