Svátek má: Marek

Aktuality

Den pečujících s Moravskoslezským krajem aneb spolu ruku v ruce

24. 4. 2018

Den pečujících s Moravskoslezským krajem aneb spolu ruku v ruce se uskuteční v sobotu 5.5.2018 v Trojhalí Karolína. Bližší informace naleznete v letáčcích.    

Zobrazit celou aktualitu

Zveřejňování rozpočtu a střednědobého výhledu příspěvkové organizace

12. 3. 2017

Novelou zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21.2.2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, která schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok. Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpčtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatel http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html. V Novém Jičíně dne 12.3.2017 Mgr. Dana Jančálková, ředitelka Domova Duha  

Zobrazit celou aktualitu

Udržitelná mobilta Domova Duha, příspěvková organizace

19. 2. 2018

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (NPŽN) STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Výzva č. 13/2016 Státního fondu životního prostředí (SFŽP) Prioritní oblast: 5. Životní prostředí ve městech a obcích Podoblast podpory: 5.2. Udržitelná městská doprava a mobilita Podporované aktivity: 5.2.A Podpora alternativních způsobů dopravy Předmět podpory: Nákup vozidel na alternativní pohon Akceptační č. projektu: 00321721 Plánovaná realizace projektu: 1.01.2017 – 31.12.2017 Cena projektu: 1 206 162 Kč vč. DPH Schválená výše podpory dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 220 000 Kč (elektromobil), 60 000 Kč (CNG) „Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“ Odkaz na webové stránky: www.sfzp.cz a www.mzp.cz          

Zobrazit celou aktualitu

Dotace na služby jsou poskytovány Moravskoslezským krajem

23. 4. 2018

Organizaci jsou poskytovány finanční prostředky účelově určeny na financování běžných výdajů souvisejících s poskytování sociálních služeb v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016, 2017, 2018 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu.                        

Zobrazit celou aktualitu

Křížovkářská liga 2018

4. 4. 2018

Naši uživatelé se již podruhé zapojili do originální soutěže Křížovkářská liga, která probíhá napříč domovy pro celé české republice. Soutěž nabízí účastníkům po dobu deseti týdnů celkem deset křížovek, každý týden vyplní soutěžící jednu křížovku. Vyhrát mohou balíčky plné dobrot. Akce nejen seniory pobaví, ale současně, pravidelným luštěním, přispívá k trénování jejich paměti. Hlavním partnerem akce je Moravskoslezský kraj, záštitu převzal náměstek hejtmana kraje pan Jiří Navrátil, MBA.

Zobrazit celou aktualitu

© 2008 - 2018 Domov Duha.