Svátek má: Vít

Aktuality

Krajská potravinová sbírka 2018

Krajská potravinová sbírka 2018

12. 11. 2018

I v roce 2018 se Domov Duha zapojil do Krajské potravinové sbírky.

Zobrazit celou aktualitu

Zveřejňování rozpočtu a střednědobého výhledu příspěvkové organizace

12. 3. 2017

Novelou zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21.2.2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, která schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok. Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpčtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatel http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html. V Novém Jičíně dne 12.3.2017 Mgr. Dana Jančálková, ředitelka Domova Duha  

Zobrazit celou aktualitu

Udržitelná mobilta Domova Duha, příspěvková organizace

19. 2. 2018

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (NPŽN) STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Výzva č. 13/2016 Státního fondu životního prostředí (SFŽP) Prioritní oblast: 5. Životní prostředí ve městech a obcích Podoblast podpory: 5.2. Udržitelná městská doprava a mobilita Podporované aktivity: 5.2.A Podpora alternativních způsobů dopravy Předmět podpory: Nákup vozidel na alternativní pohon Akceptační č. projektu: 00321721 Plánovaná realizace projektu: 1.01.2017 – 31.12.2017 Cena projektu: 1 206 162 Kč vč. DPH Schválená výše podpory dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 220 000 Kč (elektromobil), 60 000 Kč (CNG) „Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“ Odkaz na webové stránky: www.sfzp.cz a www.mzp.cz          

Zobrazit celou aktualitu

Dotace na služby jsou poskytovány Moravskoslezským krajem

23. 4. 2018

Organizaci jsou poskytovány finanční prostředky účelově určeny na financování běžných výdajů souvisejících s poskytování sociálních služeb v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016, 2017, 2018 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu.                        

Zobrazit celou aktualitu

Domov Duha má novou moderní kuchyň

Domov Duha má novou moderní kuchyň

6. 3. 2018

Cílem rekonstrukce a modernizace stravovacího provozu na budově Hřbitovní bylo vybudování nové  centrální kuchyně, která bude zajišťovat výrobu a dovoz stravy pro všechny budovy zařízení spravovaných příspěvkovou organizací. V rámci této akce došlo ke sloučení dvou stávajících stravovacích provozů s cílem zefektivnit a zkvalitnit stravovací služby pro klienty a zároveň zkvalitnit pracovní prostředí zaměstnanců domova Duha. Sloučení dvou stravovacích provozů do jednoho a současně zavedení moderních technologií umožní zařízení domova efektivnější a hospodárnější provoz vedoucí ke zkvalitnění stravovacích služeb a celkovému snížení provozních nákladů. Převoz stravy mezi jednotlivými budovami bude zajišťován novým elektromobilem. Nově zrekonstruovaná kuchyně umožňuje výrobu 400 jídel, z toho 300 pokrmů pro uživatelé a zaměstnance Domova Duha, v rámci doplňkové činnosti umožňuje stravovací provoz výrobu dalších 100 obědů pro cizí strávníky. Rekonstrukce stravovacího provozu řešila komplexní stavební úpravy včetně jejího zázemí a dispozičního upořádání jednotlivých místností. V kuchyni je navržena komplexní moderní multifunkční gastronomická technologie (konvektomaty, multifunkční pánve, plynové ohřívací plotny, chladící skříně, granulová myčka, termoporty, mycí linka) včetně nové vzduchotechniky.  

Zobrazit celou aktualitu

© 2008 - 2019 Domov Duha