Svátek má: Vít

Zveřejňování rozpočtu a střednědobého výhledu příspěvkové organizace

Novelou zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21.2.2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, která schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok. Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpčtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatel http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

V Novém Jičíně dne 12.3.2017

Mgr. Dana Jančálková, ředitelka Domova Duha

 

Zpět na přehled aktualit

© 2008 - 2019 Domov Duha