Domov Duha

Svátek má: Michal

Historie

Budova Máchova 19 (tzv. Boromeum)

Tato budova byla vystavena v roce 1931 řádem Karla Boromejského, a odtud pochází dřívější název „Boromeum“. Původně sloužil jako penzion pro staré kněze penzisty. Po roce 1948 přešla jeho správa na Českou katolickou charitu a byl změněn na domov důchodců.


Budova Bezručova 20 (tzv. Azyl)

Tato budova byla vystavena v roce 1909 a sloužila jako přístřeší s poskytováním stravy pro staré a nemocné chudé po roce 1918. Následně zde byla kolem roku 1948 umístěna škola a jesle.

Po roce 1960 vráceny obě budovy i prostory do správy Okresního národního výboru
Od roku 1960 Domov důchodců, činnost provozována pod Okresní ústavem národního zdraví.
Od 1.7.1993 zřizovatel Okresní úřad Nový Jičín.
Od 1.1.2003 přešla funkce zřizovatele na Moravskoslezský kraj.
Od 27.3.2007 změna názvu na Domov Paprsek, p.o.
Od 1.1.2016 sloučení pod organizaci Domov Duha, p.o.

Současná provozovaná činnost: poskytování pobytových sociálních služeb

  • domov pro osoby se zdravotním postižením od 1.1.2003 do 31.12.2017
  • domov pro seniory od 1.7.1993

Budova Hřbitovní

Historie objektu na Hřbitovní ulici začína v roce 1896, kdy byl postaven za přispění firmy Hűckel tzv. Siechenanstallt a sloužil jako chudobinec pod vedením řádových sester. Je to západní trakt nynějšího komplexu. V roce 1927 byl ústav rozšířen o východní část. V této podobě sloužil ústav až do převzetí odborem sociálního zabezpčení ONV v roce 1954. V roce 1956 ukončena nádstavba západního traktu.

Od roku 1960 Domov důchodců, činnost provozována pod Okresní ústavem národního zdraví.
Od 1.7.1993 zřizovatel Okresní úřad Nový Jičín.
Od 1.1.2003 přešla funkce zřizovatele na Moravskoslezský kraj.
Od 27.3.2007 změna názvu na Domov Duha, p.o.

Současná provozovaná činnost: poskytování pobytových sociálních služeb

  • domov pro osoby se zdravotním postižením od 1.1.2003 do 31.12.2017
  • domov pro seniory od 1.7.1993 do 31.12.2017
  • domov se zvláštním režimem od 1.1.2018