Domov Duha

Svátek má: Jindřich

Veřejný závazek - domov se zvláštním režimem

Poslání poskytované sociální služby

Našim posláním je umožnit lidem s demencí prožívat důstojný život v bezpečném prostředí, který už nezvládají ve svém domácím prostředí z důvodu nemoci, věku a ztrátě soběstačnosti. Zajišťujeme celodenní péči ( 24 hodin denně, 7 dní v týdnu). Usilujeme o kvalitu života každého člověka, ke kterému přistupujeme s úctou a s respektem jeho jedinečnosti. 

Cílová skupina služby

Osoby a senioři (osoby ve věku 55 let a více), kteří vzhledem ke svému onemocnění Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí či jinými typy demence potřebují péči, která jim nemůže být zajištěna rodinnými příslušníky ani jinou formou pomoci.

Kapacita zařízení

 • celkem 95 uživatelů

Zájemce o službu můžeme odmítnout (můžeme s ním odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby), pokud:

 • zájemce nepatří do cílové skupiny služby (Je schopen za pomoci rodiny či jiné dostupné služby žít ve svém domácím prostředí. Potřeby zájemce nejsme v naší službě schopni zajistit, protože potřebuje jiný druh sociální služby.: aj.)
 • pro zájemce nemáme volné místo
 • zdravotní stav zájemce vyžaduje poskytování nepřetržité péče ve zdravotnickém či jiném specializovaném zařízení  (hospic, léčebna pro dlouhodobě nemocné, aj.)
 • zájemce není schopen pobytu v zařízení služby z důvodu akutní infekční nemoci
 • chování zájemce by z důvodu duševní poruchy (schizofrenie, organická duševní porucha, porucha osobnosti, mentální retardace, popř. jiné) závažným způsobem narušovalo soužití s ostatními
 • zájemce má úplnou hluchotu nebo slepotu a potřebuje specializovanou odbornou podporu a pomoc, kterou nejsme schopni v naší službě zajistit

Rozsah činnosti poskytované sociální služby dle §50 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů - Domov se zvláštním režimem:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

dále zajišťujeme

 • zdravotní péči
 • základní sociální poradenství
 • fakultativní činnosti
  • dopravu
  • telefonní služby
 • další
  • duchovní služby
  • zooterapii (rehabilitační metoda s podporou a pomocí zvířat)
  • nákupy
  • masáže
  • služby kadeřnice, holiče a pedikérky (ty využívají uživatelé, kteří nemohou využívat služby v přirozeném prostředí)
  • revize elektrického spotřebiče (jehož vlastníkem je uživatel a používá jej v prostorách zařízení)

Zásady služby, kterými se při poskytování služby řídíme

 • úcta, respekt, důstojnost a ochrana práv

K uživatelům přistupujeme s úctou. Uvědomujeme si a respektujeme jedinečnost každého uživatele, kterému službu poskytujeme podle jeho potřeb. Dbáme o důstojné podmínky pro život uživatelů. Chráníme práva uživatelů a v případě potřeby jim napomáháme práva realizovat.

 • bezpečí

Dbáme na bezpečí uživatele. Chráníme ho před jednáním, které je pro něj nebezpečné a ohrožující.

 • přirozenost

Dbáme o vytváření přirozeného prostředí, a to prostorem, aktivitami a způsobem posyktované péče v návaznosti na dosavadní způsob života uživatele.

 • týmová spolupráce

Pracujeme týmově, abychom individuální potřeby uživatele zajistili co nejlépe. Vážíme si spolupráce rodiny uživatele a dobrovolníků, která významně přispívá k pohodě a pozitivnímu naladění uživatele.

 • zapojení do komunity a života společnosti

Napomáháme uživatelům využívat služby v přirozeném prostředí, jezdit za zábavou. Zprostředkovat uživatelům informace ze života společnosti.

Cíle služby

 • zachovat zvyklosti uživatelů a navázat na jejich dosavadní způsob života
 • přizpůsobit službu potřebám a přání uživatelů
 • zajistit uživatelům bezpečné, příjemné a podnětné prostředí pro bydlení a trávení svého času
 • podpořit a rozvíjet u uživatelů vztahy s rodinou, známýni a blízkým světem
 • poskytovat službu na odborné úrovni

Datum účinnosti: 01.01.2018

Schválila: Mgr. Dana Jančálková, ředitelka zařízení

Důležité kontakty

Domov Duha
příspěvková organizace
Hřbitovní 1128/41
741 01 Nový Jičín

Telefon: +420 556 709 747,
+420 733 611 759
E-mail: reditel@domovduha.cz

Další kontakty