Domov Duha

Svátek má: Jindřich

Veřejný závazek - domov pro seniory

Poslání poskytované sociální služby

Našim posláním je poskytovat pobytovou službu sociální péče lidem, kteří vzhledem ke svému věku a ztrátě soběstačnosti potřebují péči, která jim nemůže být zajištěna rodinnými příslušníky ani jinou formou pomoci. Usilujeme o to, aby tito lidé mohli žít důstojný život. Naší snahou je udržet a podporovat jejich schopnosti. Službu poskytujeme nepřetržitě.

Cílová skupina služby

Senioři (osoby ve věku 65 let a více), kteří vzhledem ke svému věku a ztrátě soběstačnosti potřebují péči, která jim nemůže být zajištěna rodinnými příslušníky ani jinou formou pomoci.

Kapacita zařízení

Budova Bezručova 419/20 - 88 uživatelů

Budova Máchova 1435/19 - 37 uživatelů

Celkem - 125 uživatelů

Zájemce o službu můžeme odmítnout (můžeme s ním odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby), pokud:

 • zájemce nepatří do cílové skupiny sociální služby
 • není volná kapacita
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby
  • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
  • osoba není schopna pobytu v zařízení sociální služby z důvodu akutní infekční nemoci
  • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo soužití

Rozsah činnosti poskytované sociální služby dle §49 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb.,o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů - Domov pro seniory:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

dále zajišťujeme

 • zdravotní péči
 • základní sociální poradenství
 • fakultativní činnosti
  • dopravu
  • telefonní služby
 • dále
 • nákupy
 • revize elektrického spotřebiče (jehož vlastníkem je uživatel a používá jej v prostorách zařízení)
 • masáže
 • canisterapii
 • služby kadeřnice, holiče a pedikérky (ty využívají uživatelé, kteří již nejsou schopni ani s pomocí využívat služby v přirozeném prostředí)

Zásady služby

 • úcta a respekt k uživateli - jeho právům, volbě, zvláštnostem, soukromí, svobody, vlastní identitě
 • vzájemná komunikace, důvěra mezi zaměstnanci a uživateli
 • k uživatelům přistupujeme individuálně - v popředí je vždy uživatel, jeho potřeby a zájmy
 • týmová spolupráce, profesionální přístup
 • zapojení do komunity a života společnosti
 • dbáme na dodržování etických kodexů všemi pracovníky včetně práv a základních svobod uživatelů
 • respektujeme vlastní volbu uživatelů - pocit bezpečného prostředí a pocit přirozeného života
 • flexibilita přizpůsobení se měnícím se potřebám a požadakům uživatelů)

Cíle služby

 • zajistit spokojenost uživatelů, poskytovat služby dle individuálních potřeb uživatelů
 • podporovat a rozvíjet sociální vazby a vztahy s rodinou, známými a blízkým světem
 • udržovat dobrý fyzický a psychický stav uživatelů, pomáhat při nalézání smyslu života ve stáří

Datum účinnosti: 01.01.2018

Schválila: Mgr. Dana Jančálková, ředitelka zařízení

Důležité kontakty

Domov Duha
příspěvková organizace
Hřbitovní 1128/41
741 01 Nový Jičín

Telefon: +420 556 709 747,
+420 733 611 759
E-mail: reditel@domovduha.cz

Další kontakty