Domov Duha

Svátek má: Valdemar

Naše ocenění

Domov Duha získal „Cenu kvality v sociální péči“

Dana Jančálková, ředitelka

Domov Duha, p.o. Nový Jičín získal prestižní celostátní ocenění „Cena kvality v sociální péči“ za rok 2015. Tato cena byla domovu udělena dne 1.11.2016 v prostorách Rytířského sálu Senátu parlamentu ČR.

Domov Duha, získal Cenu kvality v sociální péči v kategorii poskytovatele sociálních služeb pro seniory, subkategorie pobytové služby. Ocenění je součástí strategických projektů Rady kvality ČR v rámci Národní politiky kvality a v sociálním sektoru patří toto ocenění k nejvýznamnějším. Do projektu se v letošním roce přihlásilo celkem 119 pobytových zařízení z nichž hodnocení probíhalo u 85 poskytovatelů v této hodnocené kategorii.  

Cena kvality je Radou kvality ve spolupráci se Senátem ČR a časopisem Ošetřovatelská péče udělována každoročně, letos šlo již o jedenáctý ročník. Předávání cen se uskutečnilo za přítomnosti ministryně práce a sociálních věcí České republiky paní Michaely Marksové, senátorky paní Zuzany Baudyšové a senátorky paní Milady Emmerové, která převzala záštitu nad touto cenou.

Cena nám byla udělena zejména v oblasti poskytování individuálních aktivit uživatelům imobilním s nejvyšší mírou podpory v pestrosti jejich nabídky jako je reminiscence, mobilní zahrádky, vytváření podnětného prostředí, do kterého zapojujeme i rodiny, zavádění prvků bazální stimulace do praxe. Rovněž byl vyhodnocen aktivní přístup uživatelů v rámci ekosystému v našem domově v návaznosti na třídění odpadu a také rozšíření nabídky aktivit pro uživatele jako je cvičení jógy přizpůsobené potřebám seniorů.

Součástí slavnostního vyhlášení je i Cena sympatie pro pracovníky sociálních služeb, kteří svou obětavou prací dokazují oddanost této náročné profesi zejména v oblasti nastavování a zvyšování kvality. I tato cena v letošním roce putovala do Domov Duha a byla udělena vedoucí přímé péče paní Bc.Janě Tořové.

Cena kvality v sociální péči – reportáž

https://polar.cz/zpravy/novojicinsko/novy-jicin/11000006269/novojicinsky-domov-duha-ziskal-cenu-kvality

Domov Duha je Dobrou duší

Dana Jančálková, ředitelka

Domovu Duha byl udělen titul Dobrá duše za výjimečnou dobrovolnickou pomoc v roce 2016. Půlkulatý ročník Dobré duše, projektu, jehož cílem je oceňovat a motivovat dobrovolníky a instituce, které vytváření podmínky pro dobrovolnickou činnost, proběhl dne 8.6.2017 v pražském klášteře Minoritů svatého Jakuba v Praze. Mezi partnery projektu se řadí Ministerstvo práce a sociálních věcí, Asociace poskytovatelů sociálních služeb, Gerontologické centrum a také společnost Hartmann-Rico, a.s. Dlouholetí patroni jsou Vladimír Hron, Aleš Cibulka a ředitelka nadace Krása pomoci paní Taťána G.Kuchařová.

Dobrovolnická činnost za velké podpory města Nový Jičína a pod záštitou dobrovolnického centra Adra Frýdek-Místek je v našem zařízení zajišťována od roku 2011. Za tuto dobu zde působilo 64 dobrovolníků a věnovali uživatelům 3 360 dobrovolnických hodin, tj. více jak 140 dní.  

Toto ocenění patří všem dobrovolníkům a „dobrým duším“, které do našeho domova docházeli, docházejí nebo v budoucnu doplní řady těch, kteří chtějí pomáhat a být nablízku těm, kteří to potřebují.

V našem domově víme, že vzájemná pomoc člověka člověku je jednou z nejdůležitějších lidských hodnot, proto se věnujeme rozvoji dobrovolnické činnosti a podpoře dobrovolníků, protože čas, který věnují našim uživatelům je k nezaplacení. Jsou to vlastně obyčejní lidí, ale dělají neobyčejné věci. 

Důležité kontakty

Domov Duha
příspěvková organizace
Hřbitovní 1128/41
741 01 Nový Jičín

Telefon: +420 556 709 747,
+420 733 611 759
E-mail: reditel@domovduha.cz

Další kontakty