Domov Duha

Svátek má: Valdemar

Bazální stimulace

Udělení certifikátu Pracoviště bazální stimulace

Od roku 2014 pracuje naše zařízení s konceptem Bazální stimulace, která podporuje vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka. Na základě úspěšně proběhlé supervize dne 15.2.2017 byl domovu udělen, respektive všem budovám námi poskytovaných služeb, certifikát "Pracoviště bazální stimulace" s garancí Mezinárodní asociace bazální stimulace. Supervize proběhla za účasti paní PhDr. Karolíny Maloň Friedlové, jedinou certifikovanou lektorkou konceptu Bazální stimulace v České republice.

Ke zkvalitňování naší služby v oblasti poskytování individuální péče uživatelům, významně přispělo zavedení konceptu Bazální stimulace.V současné době máme již několik proškolených pracovníků v Základním kurzu Bazální stimulace a Nástavbovém kurzu Bazální stimulace. Ve vzdělávání nadále pokračujeme. Proškolení pracovníci své získané dovednosti aktivně do praxe zavádějí.

Velký přínos konceptu Bazální stimulace do péče a kvality života spatřujeme u lidí s demencí.

Rozvoj péče a poskytovaných služeb podporujeme rovněž interním vzděláváním, informovaností, zajištěným poradenstvím včetně řešením případové práce.

Pro rozvoj konceptu Bazální stimulace v našem zařízení dbáme na předávání informací a týmovou spolupráci, ve které má nezastupitelné místo každý, kdo je s uživatelem v kontaktu zejména jeho rodina a nejbližší.

S týmem se pravidelně setkáváme, domlouváme se na individuálním způsobu péče s ohledem na potřeby a přání jednotlivých uživatelů. Vzájemně si předáváme příklady ze své praxe. Diskutujeme nad tím, co se nám již povedlo a na čem budeme dále pracovat.

Společná setkávání mají i praktickou a tvořivou podobu. Vzájemně si na sobě procvičujeme jednotlivé techniky Bazální stimulace.

Kreativitou a nápaditostí pracovníků jsme pro uživatele již vyrobili několik podnětných dek, stimulačních polštářků, ozdobných prvků na pokoje uživatelů aj..

Podařilo se nám zapracovat na podnětném prostředí uživatelů, nastavit individualizované plány péče s vyzdvihnutím schopností uživatelů a jejich podporou při každodenním poskytování péče. U vybraných uživatelů s ohledem na jejich potřeby jsme zavedli Iniciální dotek a techniky Bazální stimulace, které jim napomáhají.

Službu vybavujeme stále novými pomůckami, kterými můžeme uspokojit i ty náročnější potřeby uživatelů. Nově pořízenou pomůckou umožníme uživateli sledovat a vnímat jakýkoli obraz spojený se zvukem, a to v každém úhlu jeho pohledu (na zemi, stropu, boční stěně). Můžeme tak uživateli i trvale upoutanému na lůžku umožnit vnímat (zrakem, sluchem) např. přírodu, zvířata, podívat se prostřednictvím PC aplikací např. do místa svého bydliště, promítnout video či snímky jeho rodiny a především zpříjemnit mu jeho chvíle.  Při výběru záznamů vycházíme především z biografie uživatelů.

Uživatelka má velmi ráda květiny

Uživatele baví kreslené filmy

Nahřívací polštářky s přírodní výplní využíváme pro uvolnění spasmatických končetin uživatelů.

Viditelný přínos konceptu v kvalitě života uživatelů nás motivuje v jeho dalším prohlubování a zavádění do péče u dalších uživatelů.

Důležité kontakty

Domov Duha
příspěvková organizace
Hřbitovní 1128/41
741 01 Nový Jičín

Telefon: +420 556 709 747,
+420 733 611 759
E-mail: reditel@domovduha.cz

Další kontakty