Svátek má: Vít

Ochrana osobních údajů

Domov Duha, příspěvková organizace, se sídlem Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín, IČO: 48804886 jako správce osobních údajů (dále jen "správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování

 • Osobní údaje Domov Duha zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 • Pokud Domov Duha zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:
  • požadovat od Domova Duha informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným Domovem Duha;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané Domovem Duha jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných Domovem Duha, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Domovem Duha;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Domovu Duha;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.
 • Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 • Svá práva vůči Domovu Duha uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů provádí tým extérních pověřenců společnosti F.S.C. Bezpečnostní poradenství, a.s., IČO: 25884646, se sídlem Vítkovická 1994/22, 702 00 Moravská Ostrava. Hlavní kontakt a odpovědná osoba za výše jmenovanou společnost je Mgr. Petr Heider, MBA, e-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz, telefon: 731 266 417

© 2008 - 2019 Domov Duha