Domov Duha

Svátek má: Valdemar

Dobrovolníci v našem zařízení

„Spolupráce s dobrovolníky si velice vážíme, protože právě jejím prostřednictvím můžeme rozšířit nabídku a kvalitu naší poskytované služby, zejména v oblasti naplňování volného času, uspokojování duchovních potřeb, zprostředkování kontaktů se společenským prostředím a místním společenstvím, dále podpory osobních a sociálních schopností a dovedností a podpory při naplňování osobních cílů a přání uživatelů.

Domov Duha, p.o. byl 6. března 2019  jmenován za "ORGANIZACI PŘÁTELSKOU K DOBROVOLNÍKŮM"

Velkým poděkováním za podporu dobrovolnické činnosti v našem zařízení bylo udělení titulu Dobrá duše za výjimečnou dobrovolnickou pomoc v roce 2016.

Dobrovolnictví

Dobrovolnickou službu pro zařízení Domov Duha, p.o. zprostředkovává a zajišťuje

Dobrovolnické centrum ADRA, pracoviště Nový Jičín
Sokolská 9
741 01  Nový Jičín
Telefon:  +420 734 171 307
Email: nada.lebedova@centrum.cz
www.adranovyjicin.cz

Domov Duha má s Dobrovolnickým centrem ADRA Frýdek-Místek uzavřenou smlouvu o spolupráci při dobrovolnické činnosti.

Pravidla dobrovolnického programu

Dobrovolnické centrum, které získalo akreditaci Ministerstva vnitra, se musí řídit zákonem o dobrovolnické činnosti. Z tohoto zákona vyplývají některá z těchto pravidel:

Pojištění dobrovolníka

Nejde o zdravotní či sociální pojištění, jde o odpovědnostní pojištění. Toto pojištění dobrovolníka je sjednáno:

 • pro případ úrazu dobrovolníka, který by se stal při výkonu dobrovolnictví
 • pro případ úrazu, který se stane uživateli při výkonu dobrovolnické činnosti
 • pro případ zničení věci, která patří třetí osobě (přijímající organizaci)

Sepsání smlouvy o výkonu dlouhodobé dobrovolnické činnosti s dobrovolníkem

Evidence dobrovolnických návštěv

Supervize dobrovolníků

Zájemci o dobrovolnickou činnost se mohou obrátit o bližší informace na tyto osoby:

Kontaktní osoba pro dobrovolnickou činnost

 • Hřbitovní 1128/41 - Bronislava Schaffelhoferová, +420 733 598 552
 • Bezručova 419/20; Máchova 1435/19 - Bc.Iva Štramberská, + 420 734 858 915

Noví zájemci o dobrovolnictví mohou kontaktovat koordinátorku DC ADRA:

 • Naďu Lebedovou, +420 734 171 307

Kodex dobrovolníka

 • Splnit úkoly, ke kterým se zavázal.
 • Být spolehlivý, mít smysl pro povinnost a zodpovědnost.
 • Nezneužívat projevené důvěry.
 • Požádat o pomoc, kterou při své činnosti potřebuje.
 • Znát a brát na vědomí své limity (časové, zdravotní atd), neriskovat.
 • Být „týmovým hráčem“.
 • Dobrovolník nenahrazuje svojí činností zaměstnance.
 • Zachovává mlčenlivost o osobních údajích uživatelů zařízení a o zařízení samotném.
 • Nepřebírá žádnou finanční částku od uživatelů, cennosti, klíče a jiné osobní věci.
 • Nepřichází do zařízení s úmyslem obracet lidi na víru, za účelem prodeje produktů.
 • Není pod vlivem alkoholu nebo drog.
 • Chová se k uživatelům domova ohleduplně.
 • Mluví s uživateli jasně, klidně a jednoduše.
 • Dodržuje obecné zásady slušného chování.
 • Nezasahuje do rodinných vztahů uživatelů.
 • Odloží návštěvu v případě nemoci.

Dobrovolnická činnost

Přátelská setkávání s dobrovolníky

Důležité kontakty

Domov Duha
příspěvková organizace
Hřbitovní 1128/41
741 01 Nový Jičín

Telefon: +420 556 709 747,
+420 733 611 759
E-mail: reditel@domovduha.cz

Další kontakty