Domov Duha

Svátek má: Iva

Rekonstrukce budovy Máchova a spojovací chodby

Vážení příbuzní a ostatní návštěvníci,

dovolujeme si Vás tímto předběžně seznámit s plánovanou rekonstrukcí budovy Máchova a spojovací chodby.

Již dlouhodobě se budova Máchova i spojovací chodba nachází v nevyhovujícím technickém stavu, a to především z hlediska statiky, vodoinstalace a elektroinstalace. Špatným technickým stavem budovy se zabývá náš zřizovatel Moravskoslezský kraj již od roku 2015, kdy byla vytvořena projektová studie, jejíž cílem bylo posoudit technický stav budovy a která se stala základním pilířem plánované rekonstrukce. V návaznosti na tuto projektovou studii byl zpracován a schválen investiční záměr.

Předpokládaný termín ukončení této rekonstrukce je plánován na dobu 460 dnů, ode dne převzetí stavby zhotovitelem.  

Vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci, která nás čeká, bude nezbytné, aby se všichni uživatelé budovy Máchova od 1.11.2022 přestěhovali do náhradních ubytovacích prostor, a to do Domova mládeže, Školská čtvrť 1374, Frenštát pod Radhoštěm. Domov mládeže se nachází v blízkosti centra města Frenštát pod Radhoštěm a je zde veškerá občanská dostupnost (restaurace, obchod, vlaková zastávka, ...)  a množství zeleně. Spolu s uživateli se zde přestěhuje také náš personál, který bude zajišťovat péči v plném rozsahu. 

V současné době již byla vybrána firma, která rekonstrukci provede a veškeré aktivity směřují k předání staveniště.

Podrobnější informace o rekonstrukci, vám budeme průběžně sdělovat.

Jsme si vědomi skutečnosti, že nás čeká náročné období, které společnými silami zvládneme a odměnou nám bude moderní a kvalitnější bydlení.

Mgr. Dana Jančálková - ředitelka zařízení

Vizualizace zařízení