Domov Duha

Svátek má: Jiří

Rekonstrukce budovy Máchova a spojovací chodby

Vážení příbuzní a ostatní návštěvníci,

Již dlouhodobě se budova Máchova i spojovací chodba nachází v nevyhovujícím technickém stavu, a to především z hlediska statiky, vodoinstalace a elektroinstalace. Špatným technickým stavem budovy se zabývá náš zřizovatel Moravskoslezský kraj již od roku 2015, kdy byla vytvořena projektová studie, jejíž cílem bylo posoudit technický stav budovy a která se stala základním pilířem plánované rekonstrukce. V návaznosti na tuto projektovou studii byl zpracován a schválen investiční záměr.

Vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci, která nás čeká, bude nezbytné, aby se všichni uživatelé budovy Máchova od 1.11.2022 přestěhovali do náhradních ubytovacích prostor, a to do Domova mládeže, Školská čtvrť 1374, Frenštát pod Radhoštěm. Domov mládeže se nachází v blízkosti centra města Frenštát pod Radhoštěm a je zde veškerá občanská dostupnost (restaurace, obchod, vlaková zastávka, ...)  a množství zeleně. Spolu s uživateli se zde přestěhuje také náš personál, který bude zajišťovat péči v plném rozsahu. 

Dne 5.12.2022  proběhlo předání stavby zhotoviteli, stavební firmě, která rekonstrukci provede a tou je firma Strabag. Předání proběhlo za přítomnosti představitelů firmy Strabag, paní ředitelky domova Duha Mgr. Dany Jančálkové, paní senátorky Ivany Váňové, MBA, náměstka hejtmana kraje Bc. Jiřího Navrátila, MBA a vedoucího odboru sociálních věcí Mgr. Aleše Neuwirtha. Mezi hosty byl také starosta města Nový Jičín Bc. Stanislav Kopecký a vedoucí sociálního odboru města Mgr. Daniela Susíková. Práce na stavbě započnou od 1.1.2023.

O průběhu rekonstrukce Vás budeme průběžne informovat.

Jsme si vědomi skutečnosti, že nás čeká náročné období, které společnými silami zvládneme a odměnou nám bude moderní a kvalitnější bydlení.

Mgr. Dana Jančálková - ředitelka zařízení

Vizualizace zařízení

Důležité kontakty

Domov Duha
příspěvková organizace
Hřbitovní 1128/41
741 01 Nový Jičín

Telefon: +420 556 709 747,
+420 733 611 759
E-mail: reditel@domovduha.cz

Další kontakty