Domov Duha

Svátek má: Jiří

Jak si podat stížnost

Podanou připomínku, stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby bere poskytovatel jako pozitivní výzvu na změnu, zkvalitnění sociální služby.

Kdo má právo si stěžovat?

 • uživatel
   a
 • v jeho zájmu jakákoli osoba

Na co si může stěžovat?

 • na kvalitu
  nebo
 • způsob poskytování sociální služby

Jakou formou si může podat stížnost?

 • ústní
 • písemnou
 • anonymní

Kdo je v zařízení pověřen příjmem a vyřizováním stížností?

 • stížnost přijímá vedoucí přímé péče
 • stížnost je řešena v týmu, který tvoří ředitel, vedoucí přímé péče a sociální pracovník

Poskytovatel má pro podávání a vyřizování připomínek, stížností zpracovaná vnitřní pravidla, dle kterých v praxi postupuje.

Důležité kontakty

Domov Duha
příspěvková organizace
Hřbitovní 1128/41
741 01 Nový Jičín

Telefon: +420 556 709 747,
+420 733 611 759
E-mail: reditel@domovduha.cz

Další kontakty