Domov Duha

Svátek má: Michal

Jak se stát uživatelem naší sociální služby?

V případě Vašeho zájmu o poskytování sociální služby, Vám doporučujeme obrátit se na sociálního pracovníka zařízení, a to telefonicky na čísle 556 787 217, 734 858 915 nebo osobně, popř. písemně.

Sociální pracovník rád zodpoví Vaše dotazy, předá Vám informace vztahující se k nabídce poskytovaných služeb, jejich ceně a informace týkající se podání žádosti.

V případě Vašeho zájmu, Vám rádi umožníme prohlídku zařízení.

Způsob podání žádosti

Zájemce může svoji žádost o poskytnutí služby sociální péče podat v zařízení osobně (popř. i v zastoupení) nebo zaslat poštou. K žádosti je nutné doložit: 

1) vyjádření lékaře (vyplněné a potvrzené praktickým lékařem, popř. lékařem, který ve stávající době zajišťuje žadateli lékařskou péči) 

2) písemný souhlas s vedením žádosti v evidenci čekatelů

Způsob výběru žadatele

O výběru žadatele rozhoduje tým, který tvoří ředitel, vedoucí přímé péče, sociální pracovník a vedoucí bydlení. Při výběru žadatele se vychází z charakteristiky volného místa, z výsledku kritérií hodnocení žádosti a celkové nepříznivé situace žadatele.