Domov Duha

+ Jan Hus

Jak si podat stížnost

Podanou připomínku, stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby bere poskytovatel jako pozitivní výzvu na změnu, zkvalitnění sociální služby.

Kdo má právo si stěžovat?

 • uživatel
   a
 • v jeho zájmu jakákoli osoba

Na co si může stěžovat?

 • na kvalitu
  nebo
 • způsob poskytování sociální služby

Jakou formou si může podat stížnost?

 • ústní
 • písemnou
 • anonymní

Kdo je v zařízení pověřen příjmem a vyřizováním stížností?

 • stížnost přijímá sociální pracovník
 • stížnost je řešena v týmu, který tvoří ředitel, vedoucí přímé péče a sociální pracovník

Poskytovatel má pro podávání a vyřizování připomínek, stížností zpracovaná vnitřní pravidla, dle kterých v praxi postupuje.